Meddelelse om databeskyttelse for vores website

Følgende meddelelse har til formål at give dig et hurtigt og enkelt overblik over omfanget af de data, vi indsamler og behandler om dig i forbindelse med anvendelsen af vores website. Du finder en udførlig beskrivelse i vores databeskyttelseserklæring. Se vores cookie- og opt-out-meddelelse for informationer om, hvordan du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine data.

Den dataansvarlige for websitet er Marley Spoon AG, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin, repræsenteret af bestyrelsesmedlemmerne Fabian Siegel og Jennifer Bernstein. Du kan kontakte os telefonisk på: 89 88 80 03 eller per e-mail: kontakt@marleyspoon.dk. Vores databeskyttelsesansvarlige har følgende kontaktoplysninger: Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, Tyskland, e-mail: ph@hwdata.de .

Hvilke af dine personoplysninger behandler vi?

Hvilke områder er berørt af databehandlingen?
Hvilke data behandler vi?
Med hvilket formål?
Retsgrundlag
Er der en forpligtelse til at stille oplysningerne til rådighed?  
Udføres der profilering?
Hvornår slettes dataene?
Besøg på websiderne
IP-adresse, cookie-genkendelse
Oprettelse af logfiler: Vi bruger protokolfiler, såkaldte logfiler, til at garantere korrekt indlæsning og forenklet brug af websitet, f.eks. gennem forhåndsindstillede valg af korrekt sprog og valuta. Vi foretager analyser vedrørende systemsikkerhed og -stabilitet samt med administrative formål for øje. Webanalyse: Vi anvender værktøjer til webanalyse og annoncesporing til at analysere brugeradfærden; dette gør os i stand til at tilpasse vores website efter brugernes interesser; gennem den antistatiske analyse af brugerprofilerne opnår vi viden om sidernes funktionalitet og popularitet (f.eks. "Hvor mange besøgende der har klikket på et bestemt tilbud på vores startside"). Annoncer: Ved hjælp af såkaldt "annoncesporing" kan både vi og tredjepart foretage en anonym analyse af den enkelte brugers online adfærd på tværs af mange forskellige websites. Ud fra denne analyse lærer vi brugerens interesser at kende og kan på denne baggrund vise individuelt tilpassede annoncer. Hvis en kunde f.eks. søger efter vegetarretter, får vedkommende herefter vist relevante produktanbefalinger ud fra dette. Detaljerede oplysninger om de anvendte cookies på vores website, det specifikke anvendelsesformål samt en beskrivelse af, hvordan du forhindrer cookies og annoncesporing, finder du i vores cookie- og opt-out-meddelelse.
Art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR
Nej. Uden databehandling kan enkelte områder af websitet dog ikke bruges eller kun bruges i begrænset omfang, f.eks. gemmes indholdet af din indkøbskurv ved hjælp af cookies
Ja *
Du finder nærmere detaljer vedrørende varigheden af cookie-opbevaringen samt en beskrivelse af, hvordan du kan slette cookierne før tid og gøre indsigelse mod databehandlingen i vores cookie- og opt-out-meddelelse.
Bestilling
Postnummer, e-mailadresse, for- og efternavn, telefonnummer, leveringsadresse, fakturaadresse, betalingsoplysninger, login-data for registrerede kunder
Vi behandler dine data (kundedata) med henblik på at tage imod din bestilling, sende dig dine måltidskasser og afregne din bestilling (ved hjælp af betalingsudbydere); hvis du har en kundekonto hos os, har vi brug for dine login-data (e-mailadresse og adgangskode) til verificering af din kundekonto. Via din brugerportal kan du se og administrere dine bestillinger. Vi anvender herudover dine data til at give dig besked om ændringer i din ordre (f.eks. vedrørende leveringstiden) og til at informere dig om vores produkter og serviceydelser.
Art. 6, stk. 1, lit. b, i GDPR
Ja (ifølge kontrakt). Hvis vi ikke må behandle dine data, kan vi ikke afvikle din bestilling og sende dig dine måltidskasser. Vi vil heller ikke kunne give dig besked om ændringer i din bestilling og informere dig om vores produkter og serviceydelser.
Ja *
Vi gemmer dine kundeoplysninger, så længe du indgår i et kontraktforhold med os, så længe du har en brugerkonto hos os, eller så længe vi af juridiske årsager er forpligtet hertil (f.eks. fakturaoplysninger). Herudover sletter vi dine data senest fem år efter den sidste bestilling og sidste login, eller tidligere, hvis du selv beder om at få dine data slettet.
Nyhedsbrev
Email-adresse, for- og efternavn, bestillingshistorik
Vi bruger nyhedsbrevet til at sende dig aktuelle informationer om vores produkter, serviceydelser og kampagner samt tilbud. Hvis du ønsker at abonnere på vores nyhedsbrev, behandler vi dine data med henblik på at kunne sende dig et personaliseret nyhedsbrev.
Art. 6, stk. 1, lit. a og f, i GDPR
Ja. Hvis vi ikke må behandle dine data, kan vi ikke sende dig nyhedsbrevet.
Ja *
Du kan når som helst afmelde vores nyhedsbrev. Herefter slettes dine data, og du fjernes fra vores mailingliste.
Kontakt & chat
Email-adresse, for- og efternavn, dato, klokkeslæt, kommentar (forespørgsel/anliggende);
Ved spørgsmål og øvrige anliggender kan du henvende dig til os via vores kontaktside, per chat eller telefon. Spørgsmål og anliggender omfatter f.eks. spørgsmål til åbne bestillinger eller opskrifter. Ved hjælp af de lagrede data kan vi komme i kontakt med dig og tage hånd om dit anliggende.
Art. 6, stk. 1, lit. a og b, i GDPR
Nej. Hvis vi ikke må behandle dine data, kan vi ikke besvare din forespørgsel.
Ja *
Vi gemmer dine kundeoplysninger, så længe du indgår i et kontraktforhold med os. Hvis du ikke (længere) er kunde hos os, sletter vi dine data senest 5 år efter vores sidste kontakt med dig. Dine data anvendes herefter i anonym form og udelukkende til interne analyser, som Marley Spoon som ny aktør på markedet for måltidskasser er nødt til at foretage.
Partnerområde
Firma, emai-ladresse, for- og efternavn, alder, adresse
Som reklamepartner hos Marley Spoon har du mulighed for at vise annoncer for os på dit website/dine apps osv., dvs. gøre reklame for os. Vi behandler dine data med henblik på at oprette en partner-konto, at komme i kontakt med dig og til afregning af din provision.
Art. 6, stk. 1, lit. a og b, i GDPR
Ja. Hvis vi ikke må behandle dine data, kan du ikke blive reklamepartner.
Nej
Vi sletter dine data senest 2 år efter afslutningen på vores samarbejde eller kontraktforhold.
Jobportal
For- og efternavn, telefonnummer, email-adresse, ansøgningsdokumenter
På vores jobportal kan interesserede kandidater sende deres ansøgning online til Marley Spoon. De indsamlede data i den forbindelse anvendes udelukkende til bedømmelse af kandidatens faglige egnethed og til at komme i kontakt med ansøgerne.  Hvis du giver tilladelse til det, gemmer vi dine data i vores liste over kvalificerede ansøgere og kontakter dig eventuelt, hvis en anden passende stilling skulle vise sig.
§ 26 i den tyske databeskyttelseslov 
Art. 6, stk. 1, lit. a, i GDPR

Ja. Hvis vi ikke må behandle dine data, kan vi ikke behandle din ansøgning.
Nej
Hvis du ender med at få tilbudt og takke ja til en stilling hos os, gemmer vi som minimum dine data, så længe du er ansat hos os. Hvis du ikke får tilbudt eller vælger at takke nej til en stilling hos os, sletter vi dine data senest 6 måneder efter denne beslutning, medmindre du udtrykkeligt har sagt ja til at få dine data gemt i længere tid.
*  Du finder nærmere oplysninger om dette i vores cookie- og opt-out-meddelelse og i vores udførlige databeskyttelseserklæring.

 

Hvilke data videregiver vi?

Berørt område
Hvilke data berøres?
Hvem er modtageren af disse data, og med hvilket formål videregives dataene?
Videregives disse data også til modtagere i såkaldte tredjelande?
Besøg på websiderne
IP-adresse, cookie-genkendelse
Webanalyse og annoncer: Udbydere af værktøjer til webanalyse analyserer dataene på vores vegne med det formål at udarbejde brugeranalyser og statistikker for os samt med henblik på generering og visning af interessebaserede annoncer. Nærmere oplysninger om udbyderne af disse webanalyseværktøjer, funktionen af de forskellige værktøjer til annoncesporing samt informationer om, hvordan du kan forhindre disse analyser, finder du i databeskyttelseserklæringen samt i vores cookie- og opt-out-meddelelse.
Ja. Enkelte af disse udbydere befinder sig uden for EU/EØS. **    
Bestilling
For- og efternavn, faktureringsadresse
Kreditvurdering: Ved betaling per faktura eller direkte debitering gennemfører vi en kreditvurdering, inden vi accepterer din bestilling. I den forbindelse videregiver vi føromtalte data til relevante serviceudbydere med det formål at få stillet informationer om din hidtidige betalingsadfærd samt kreditvurderingsinformationer baseret på et matematisk-statistisk pointsystem til rådighed.
Nej. 
Email-adresse, leveringsadresse, telefonnummer
Distributører: For at vores logistikpartnere skal kunne angive en konkret tidsramme for leveringen af din pakke samt gøre det muligt for dig at ændre leveringstidspunktet videregiver vi din email-adresse og – hvis angivet – dit telefonnummer til den anvendte logistikpartner.
Nej. 
Nyhedsbrev
Email-adresse, tiltaleform, for- og efternavn, bestillingshistorik
Annoncer: Forsendelsen af reklamemails (nyhedsbreve) sker via en ekstern og professionel serviceudbyder. Overførslen af dataene sker med henblik på udarbejdning af personaliserede og interessebaserede reklamer per email.
Ja. **
Kontakt & chat
Email-adresse, for- og efternavn, meddelelse
Kontakt- og chatfunktionen stilles til rådighed af eksterne, professionelle serviceudbydere. Formålet er i den forbindelse af hoste den pågældende applikation. Indholdsdata (meddelelser) videregives ikke. Herudover har Marley Spoon sin egen kontaktformular - meddelelser afgivet via denne videresendes direkte til det eksterne ticketsystem (Zendesk) via en grænseflade.
Ja. **
Jobportal
Firma, email-adresse, for- og efternavn, adresse, login-data
Vi bruger personalemanagement-softwaren fra BambooHR i forbindelse med ansøgningsprocessen. Denne serviceudbyder stiller udelukkende platformen til rådighed med henblik på administration og besvarelse af de modtagne ansøgninger. Behandlingen af dataene sker udelukkende internt i vores virksomhed. Formålet med databehandlingen er at sikre en korrekt ansættelsesprocedure. Ansøgningsdataene videregives ikke til BambooHR.
Ja. **
** Du finder nærmere oplysninger om alle anvendte partnere og serviceudbydere i vores udførlige databeskyttelseserklæring.

 

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af disse data?

Du har når som helst ret til at blive oplyst om, hvorvidt Marley Spoon behandler personoplysninger tilhørende dig, ligesom du har ret til at blive informeret om omfanget af disse personoplysninger. Herudover har du ret til at få dine data berigtiget eller slettet, ligesom du kan kræve en indskrænkning af omfanget af databehandlingen. Herudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, tilbagetrække dit samtykke til databehandlingen eller kræve dine data udleveret med henblik på at flytte dem til en anden udbyder. I tilfælde af klager er du velkommen til at henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige. Herudover har du ret til at indgive en klage til en relevant tilsynsførende myndighed.