Databeskyttelseserklæring

Dansk

I den følgende databeskyttelseserklæring får du oplysninger om, hvilke af dine data vi behandler i forbindelse med brugen af vores websted (marleyspoon) eller vores mobilapplikationer (apps) og de funktioner, der kan tilgås via dem. På forhånd får du en kort oversigt over databehandlingen (kort oversigt). Den detaljerede præsentation samt detaljerede oplysninger om den specifikke databehandling ved brug af tilbuddene og de enkelte funktioner på webstedet findes under databeskyttelsesoplysninger.

Kort oversigt

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger via webstedet og apps er Marley Spoon SE, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin (i det følgende benævnt Marley Spoon).

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail på ph@hwdata.de.

Hvilke data behandles, når vores websted kaldes op?

Når du besøger vores websted, sender din webbrowser forskellige dataregistreringer til vores servere, som er teknisk nødvendige for at præsentere vores websted og for at sikre stabilitet og sikkerhed. Disse lagres i protokolfiler (såkaldte logfiler), som også omfatter IP-adressen.

Bruger hjemmesiden cookies?

Ja, der anvendes forskellige cookies (tekniske, præstations-, statistiske og markedsføringscookies) på vores websted. Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan de fungerer, hvordan du kan slette disse cookies eller forhindre, at de gemmes, i afsnittet om cookieindstillinger.

Bruger vi statistiske værktøjer og markedsføringsværktøjer på vores websted?

Ja, vi samarbejder med forskellige udbydere for at udforme vores websted og vores tilbud mere behovsorienteret og løbende optimere dem. Cookies kan også bruges til at vise bruger- og interesse-relaterede reklamer for os eller vores reklamepartnere. Du kan også finde detaljerede oplysninger om disse tjenesteudbydere, hvordan værktøjerne fungerer, og hvordan du kan deaktivere disse værktøjer i afsnittet om cookie-indstillinger.

Videregiver vi dine oplysninger til tredjeparter?

Nej. Vi deler ikke dine data med uautoriserede tredjeparter. Desuden garanterer vi, at vi har indgået de nødvendige kontrakter om ordrebehandling med eksterne leverandører for at sikre, at enhver databehandling udføres i overensstemmelse med vores instruktioner, og at disse leverandører har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine data. Hvis disse tjenesteudbydere er baseret i tredjelande (f.eks. USA), er det sikret, at de garanterer et passende databeskyttelsesniveau.

Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, bedes du kontakte privacy@marleyspoon.de eller vores databeskyttelsesansvarlige.

Oplysninger om privatlivets fred

Generelle oplysninger om databeskyttelse hos Marley Spoon

Databeskyttelseserklæringen indeholder oplysninger i henhold til art. 13 og 14 GDPR om databehandling i forbindelse med brug og opkald af vores hjemmeside og de tjenester og funktioner, der kan tilgås via den.

I det omfang vi linker til tredjepartswebsteder, har vi hverken indflydelse på eller kontrol over det linkede indhold og databeskyttelsesbestemmelserne der. Vi anbefaler, at du kontrollerer databeskyttelseserklæringerne på de linkede websteder for at fastslå, om og i hvilket omfang personoplysninger indsamles, behandles, anvendes eller gøres tilgængelige for tredjeparter der.

Af hensyn til læsbarheden er der ikke længere tale om en differentieret anvendelse af forskellige sprogformer. Alle personlige betegnelser gælder for alle køn, mænd/kvinder/diverse køn.

Den fulde tekst til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), herunder definitioner og forklaringer, findes på følgende link.

Sted for opbevaring af data

Alle (personlige) data, som vi indsamler og behandler via hjemmesiden, opbevares og sikres hos Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), en specialiseret cloud-udbyder. AWS sikrer den størst mulige beskyttelse af dine kunde- og brugerdata mod tab og uautoriseret adgang takket være tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Datalagring finder udelukkende sted i Amazon Web Services datacentre i Europa.

Databehandling i Marley Spoon-koncernen

Marley Spoon (Marley Spoon SE) har flere filialer og datterselskaber i Europa, USA og Australien. Marley Spoon SE med hjemsted i Berlin, Tyskland, er alene ansvarlig for at overholde og garantere de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger.

For at sikre processtyring, markedsføring af produkter og kundesupport på koncernniveau stilles dataene også til rådighed for de andre Marley Spoon-virksomheder. Grundlaget herfor er en omfattende kontrakt i henhold til artikel 26 i GDPR, som regulerer de respektive ansvarsområder og kompetencer for disse koncernvirksomheder. Den primære kontaktperson med hensyn til den registreredes rettigheder er også Marley Spoon SE, som har hovedkontor i Berlin.

Databehandling ved opkald til vores websted

Logfiler

Marley Spoon indsamler såkaldte adgangsdata, når hjemmesiden kaldes op, og gemmer disse i en protokolfil (såkaldt logfil). Disse adgangsdata omfatter også IP-adressen. Desuden gemmes navnet på det websted, du har besøgt, den fil, du har fået adgang til, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data og meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, operativsystem, den såkaldte referrer URL (den tidligere besøgte side) og den anmodende udbyder i logfilen.

Vi indsamler sådanne tekniske oplysninger i logfilerne, så du kan se vores websted korrekt, og så vi kan fastslå årsagerne til eventuelle tekniske problemer. Disse formål er også vores legitime interesse i databehandlingen.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Vi deler ikke data fra logfilerne med tredjeparter. Logfilerne gemmes dog hos AWS og slettes automatisk to (2) måneder efter indsamlingen. Inden da anonymiseres IP-adressen dog og gemmes kun til administrative (tekniske) formål. Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af vores hjemmeside.

Cookies

Når en bruger besøger vores websted, gemmes der cookies på den pågældende slutenhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller computer). Cookies har forskellige funktioner:

Såkaldte “nødvendige cookies” er absolut nødvendige for at kunne levere de grundlæggende funktioner på webstedet. Databehandlingen ved hjælp af disse cookies er baseret på art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Præferencecookies er nødvendige for at gemme visse brugerindstillinger (f.eks. sprog, cookie-indstillinger), som tjener til at gøre det mere behageligt at surfe og optimere brugen af vores websted. Databehandling ved hjælp af disse cookies finder også sted på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) GDPR. I denne henseende mener vi, at de modstridende interesser er afbalancerede, da der ikke evalueres nogen sporing eller brugeradfærd ved hjælp af disse præferencecookies.

Statistikcookies analyserer bruger- og besøgsadfærd på vores websted. Ved hjælp af disse cookies kan der oprettes (normalt anonyme) profiler med henblik på at optimere vores tilbud og tjenester og tilpasse dem til vores besøgendes og kunders præferencer.

Ved hjælp af marketingcookies kan vi vise individuelle reklamer på vores eller tredjeparters websteder, som udvælges (automatisk) på baggrund af de besøgendes præferencer og surfadfærd. Brugen af disse cookies kræver dit forudgående samtykke og er således baseret på art. 6, stk. 1, litra a) GDPR.

Detaljer om de cookies, der anvendes på webstedet, leverandørerne af disse cookies og det specifikke formål, som cookies tjener, kan findes i cookie-indstillingerne.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til databehandling, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af dit samtykke indtil tilbagekaldelsen. Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet, at der stilles personoplysninger til rådighed.

Statistikværktøjer (Statistik)

Vores websted anvender såkaldte statistiske værktøjer, ved hjælp af hvilke vi kan evaluere de besøgende på webstedet og optimere vores tilbud og tjenester i overensstemmelse hermed. Ved hjælp af disse værktøjer og de anvendte cookies og plugins kan vi f.eks. undersøge, hvordan og hvorfra de besøgende kommer til vores websted, hvilke områder på et websted der besøges særlig ofte, og hvor ofte og hvor længe hvilke undersider og kategorier der besøges. Desuden kan vi fastslå, hvilke søgetermer og websteder brugeren har indtastet, og vurdere, hvilke oplysninger eller tilbud der er mest efterspurgte. Målet er at kunne udforme vores tilbud og vores websted på en brugervenlig måde ved hjælp af den viden, vi får på denne måde, og at kunne tilpasse vores tilbud mere specifikt til vores kunder, besøgende og interesserede. Retsgrundlaget i denne henseende er art. 6, stk. 1, litra a) GDPR, og derfor indhenter vi også dit samtykke på forhånd til dette.

På statistikområdet samarbejder vi med professionelle tjenesteudbydere, som udarbejder brugerstatistikker på vores vegne (og i tilfælde af dit samtykke). Grundlaget for dette kontraktforhold er bl.a. udbydernes forpligtelse til at have truffet særlige forholdsregler til at beskytte dine data og til kun at behandle alle personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger (art. 28 GDPR eller på grundlag af de såkaldte standardkontraktbestemmelser i EU).

Oplysninger om udbyderne i denne behandling findes i cookie-indstillingerne.

Remarketing-værktøjer (markedsføring)

Der anvendes også såkaldte remarketingværktøjer på vores websted. Ved hjælp af disse værktøjer kan vi vise eller få vist individuelle reklamer på vores websteder, som udvælges (automatisk) på baggrund af de besøgendes præferencer. Teknisk set foregår reklamesporing normalt via reklame-id’er, hvor bl.a. cookies bruges af udbyderne af reklamenetværk til at oprette brugerprofiler, og når et websted kaldes op, vises reklamen på grundlag af cookieprofilen. Gennem sådanne remarketingtilbud kan der vises interessante tilbud til en bruger. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra a) GDPR, og derfor indhenter vi også dit samtykke på forhånd til dette.

Oplysninger om udbyderne i denne behandling findes i cookie-indstillingerne.

Databehandling i forbindelse med bestilling af vores produkter

Hvis du åbner en brugerkonto før din første ordre, indsamler vi følgende data: Postnummer, e-mailadresse, leverings- og faktureringsadresse, for- og efternavn, telefonnummer (kontooplysninger), betalingsoplysninger og smagspræferencer.

Vi behandler disse data for at give dig adgang til din kundekonto. Loginoplysningerne (e-mailadresse og adgangskode) bruges til at bekræfte din kundekonto.

Ved hjælp af de leverede data kan vi også tage imod din bestilling, tilpasse produktudvalget i henhold til dine præferencer og præferencer og give passende anbefalinger. Oplysningerne vil derefter blive behandlet til behandling og håndtering af din ordre og til at sende de bestilte måltidskasser/varer til dig.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR

Vi gemmer kontooplysningerne, så længe din kundekonto eksisterer, medmindre du anmoder os om at slette dem inden da.

Vi gemmer konto og loginoplysningerne, så længe din kundekonto eksisterer, men mindst indtil udløbet af juridiske eller eventuelle kontraktlige garantikrav. Efter udløbet af disse perioder opbevarer vi de oplysninger om kontraktforholdet, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen, i de perioder, der er fastsat i lovgivningen. Det er et kontraktmæssigt krav, at du giver os de ovennævnte personoplysninger, da det ellers ikke er muligt at bruge kundekontoen og administrere din kundekonto.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til uautoriserede tredjeparter.

Vi videregiver oplysninger om dit navn, din leveringsadresse og dit telefonnummer til logistikvirksomheder og fragtpartnere, som vi samarbejder med.

Du kan finde oplysninger om de logistikvirksomheder og forsendelsespartnere, som vi bruger, på vores websted.

Udbyder af betalingstjenester

Dine bestillingsdata vil blive overført til den tilsvarende betalingstjenesteudbyder afhængigt af den betalingsmetode, du har valgt. Ansvaret for dine betalingsdata påhviler betalingstjenesteudbyderen som den ansvarlige part med hensyn til databeskyttelse. Vi gemmer heller ikke kreditkort eller andre betalingsdata fra dig.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR

Kreditkontrol

Marley Spoon giver kunderne mulighed for at købe måltidskasser/varer på konto eller via direkte debitering og har derfor en berettiget interesse i at beskytte sig selv bedst muligt mod betalingsmisligholdelse. Dette gøres bl.a. ved først at kontrollere kundens kreditværdighed. Inden for rammerne af denne kontrol er Marley Spoon berettiget til at anvende negative kreditværdighedsoplysninger, som Marley Spoon selv har indsamlet om den pågældende kunde, eller som Marley Spoon har modtaget fra en virksomhed, der er udpeget til dette formål (se nærmere oplysninger om betalingsmetode). Oplysninger om kreditværdighed er oplysninger om åbne betalingskrav og oplysninger, der direkte indikerer risikoen for manglende betaling (f.eks. insolvens, rådgivning af debitor, udsættelse på grund af manglende betalingsevne). I tilfælde, hvor en kunde ønsker at bestille på konto eller via direkte debitering, er vi berettiget til at bruge oplysninger, der er indhentet i forbindelse med ordren, til at beregne en sandsynlighed for misligholdelse (intern scoring). Beregningen af sandsynligheden for misligholdelse ved hjælp af intern scoring er baseret på en anerkendt matematisk statistisk procedure. De data, der anvendes i den interne scoring, stammer især fra en kombination af følgende datakategorier: Adresseoplysninger, alder og ønskede betalingsbetingelser.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR

Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores e-mailnyhedsbrev, behandler vi kun din e-mailadresse. Oplysningerne vil kun blive brugt til at sende dig oplysninger om produkter og kampagner fra Marley Spoon eller dens koncernselskaber (se ovenfor) med jævne mellemrum, afhængigt af dit valgte interesseområde. Denne databehandling finder udelukkende sted på grundlag af dit samtykke.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Når du modtager nyhedsbrevet, bruger vi såkaldte web beacons eller tracking pixels, ved hjælp af hvilke vi kan fastslå, at du har modtaget eller åbnet nyhedsbrevet, og om du har klikket på links, der er gemt i nyhedsbrevet. Med de data, der opnås på denne måde, opretter vi en brugerprofil for at kunne skræddersy nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Vi kan knytte disse data til handlinger, du har foretaget på vores websted ved hjælp af sporing.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger, som du giver os ved tilmelding til nyhedsbrevet, til uautoriserede tredjeparter. Undtagelsen herfra er videresendelse af e-mailadressen med henblik på levering af nyhedsbreve fra Marley Spoon-koncernselskaber. Nyhedsbrevsværktøjet leveres af en ekstern leverandør, og derfor har vi indgået en kontrakt med dem om den bestilte databehandling.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at modtage nyhedsbreve og dermed mod behandlingen af dine ovennævnte oplysninger. Lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykket indtil din tilbagekaldelse forbliver uændret. Hvis du heller ikke ønsker at modtage automatiseret evaluering og analyse af din brugeradfærd i forbindelse med nyhedsbrevet, skal du desværre afmelde dig fra nyhedsbrevet. Indtil da opbevares oplysningerne, så længe du har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Når du har afmeldt dig, opbevarer vi dataene rent statistisk og anonymt. Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet, at der stilles personoplysninger til rådighed. Uden angivelse af e-mailadressen er det dog ikke muligt at sende eller modtage nyhedsbrevet uden at angive e-mailadressen.

Markedsføring

Hvis kunden indgår en kontrakt med Marley Spoon og oplyser sin elektroniske postadresse (e-mail), har Marley Spoon ret til at bruge kundens elektroniske postadresse (f.eks. e-mailadresse) til direkte reklame for sine egne lignende varer eller tjenester. Kunden har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af den elektroniske postadresse (e-mailadresse) uden at pådrage sig andre omkostninger end transmissionsudgifterne i henhold til grundtaksterne.

Produktpræferencer og kundeprofiler

I forbindelse med brugen af Marley Spoon-brugerkontoen og dine ordrer samt dit valg af opskrifter gemmer vi oplysninger, som vi kan drage konklusioner om dine produktpræferencer og dermed gøre indkøbsoplevelsen mere behagelig og komfortabel for dig. I den forbindelse behandler vi kun dine kontodata og dine såkaldte præference- eller nydelsesdata (præferencer; ordreoplysninger; ordreplaner (art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR).

Vi vil gerne give vores kunder en optimal indkøbsoplevelse, når de bruger vores tjenester, og vi sender individuelle tilbud og særlige kampagner baseret på dine ordrer og produktsøgninger. Til dette formål analyserer vi ordre- og brugeradfærden på vores Marley Spoon-konto ved internt at behandle kundenummeret, den søgte eller bestilte vare, det respektive valg samt ordrehistorikken. Resultatet af disse analyser har dog ingen juridiske konsekvenser eller negative virkninger for kunderne. Retten til til enhver tid at gøre indsigelse mod den tilknyttede profilering forbliver uberørt.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til uautoriserede tredjeparter. Vi gemmer disse data, så længe din kundekonto eksisterer, medmindre du anmoder os om at slette dem inden da. Det er hverken kontraktmæssigt eller lovmæssigt påkrævet, at ovennævnte personoplysninger stilles til rådighed.

Kontakt og chat

Vi bruger forskellige kontaktfunktioner på vores websted til at udveksle oplysninger med vores kunder og interesserede parter og til at besvare deres spørgsmål og forespørgsler. Vi behandler udelukkende de henvendelser og oplysninger, der sendes til os i denne forbindelse, for at behandle henvendelsen og kontakte dig. Samtidig tjener dataene til at tildele din profil, hvis du registrerer dig som kunde med de samme data. Hvis du bruger vores kontaktfunktioner, har vi kun brug for dit for- og efternavn, dit telefonnummer (kundehotline) og din e-mailadresse for at besvare henvendelser.

Retsgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Hvis du allerede er kunde, er databehandlingen også baseret på det eksisterende kontraktforhold med os (art. 6, stk. 1, litra b) GDPR).

Vi videregiver ikke dine data til uautoriserede tredjeparter. For at kunne behandle kontakten arbejder vi dog sammen med specialiserede tjenesteudbydere, som behandler kontaktanmodningerne og de tilhørende data på vores vegne.

Vi bruger oplysningerne, indtil den pågældende samtale med dig er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det af omstændighederne kan udledes, at det relevante spørgsmål er blevet endeligt afklaret. Desuden gemmer vi kommunikationen i hele den periode, hvor kontraktforholdet med dig eller en kundekonto eksisterer, dog højst indtil vi bliver bedt om at slette den. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette, uden at dette berører lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen. Det er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt påkrævet, at de ovennævnte personoplysninger stilles til rådighed. Uden disse oplysninger er det dog muligvis ikke muligt at behandle anmodningen.

Sociale medier og fansider

Vi er til stede på flere onlineplatforme og sociale netværk for at interagere med potentielle eller eksisterende kunder eller talenter, for at udveksle oplysninger med interesserede parter og brugere eller for at reklamere for vores tilbud og tjenester.

Vi driver vores websteder under fælles ansvar (i henhold til databeskyttelseslovgivningen) med udbyderne af onlineplatforme og sociale netværk. Vi behandler data, som du direkte deler eller offentliggør via onlineplatforme og netværk (f.eks. via kommentar- og chatfunktioner) som den ansvarlige part for at interagere med dig eller udveksle oplysninger med dig. Som en del af denne interaktion kan vi også modtage statistiske data fra udbyderne om brugen af vores “kanaler og fansider”. Dette omfatter f.eks. oplysninger om interaktioner, likes, kommentarer eller sammenfattede oplysninger og statistikker (f.eks. IP-adresse, følgernes oprindelse), som hjælper os med at få viden om interaktionerne med vores tilstedeværelse. Retsgrundlaget for databehandlingen inden for vores ansvarsområde er art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR.

Leverandørerne behandler dog også data på eget ansvar. Vi har ingen indflydelse på data, der behandles af udbyderen på dennes eget ansvar i overensstemmelse med dennes egne brugsbetingelser og databeskyttelsesbetingelser. Vi gør opmærksom på, at der ved opkald til de nævnte udbydere kan blive indsamlet yderligere data (f.eks. om din brug og “surfadfærd”), som eventuelt overføres til udbyderen. Bemærk også, at i tilfælde af interaktion via ovennævnte medier kan data også blive behandlet uden for EU’s område, idet udbyderne har forpligtet sig til at overholde EU’s databeskyttelsesstandarder. Desuden behandles brugerdata normalt til markedsundersøgelser og reklameformål. Der kan f.eks. oprettes brugsprofiler ud fra brugernes brugsadfærd og de deraf følgende interesser. Brugerprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer inden for og uden for platformene, som formodentlig svarer til brugernes interesser. Du kan finde flere oplysninger om dette i de respektive udbyderes databeskyttelsesinformationer.

Hvis vi har personlige oplysninger fra dig i forbindelse med brugen af onlineplatforme og sociale netværk, bedes du rette henvendelse til os. Hvis du ønsker at gøre yderligere rettigheder gældende over for en specifik udbyder, bedes du kontakte den pågældende ansvarlige part.

Karriere

Nærmere oplysninger om typen og omfanget af databehandlingen i forbindelse med ansøgninger via vores websted kan findes separat i afsnittet Job.

Tredjepartsforespørgsler (anmodninger fra tredjemand)

Oversigten over de såkaldte “tredjepartsforespørgsler”, dvs. dataforespørgsler fra eksterne udbydere, der kommunikerer med din browser eller slutenhed, når du besøger vores hjemmeside (f.eks. via plug-ins), kan findes i afsnittet Cookie-indstillinger.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at anmode om en bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger, og ret til at få oplysninger om disse personoplysninger. Desuden har du ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af databehandlingen samt ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, eller til enhver tid at trække dit samtykke til databehandlingen tilbage eller anmode om overførsel af data.

Du bedes sende alle anmodninger om oplysninger, anmodninger om information, tilbagekaldelser eller indsigelser mod databehandling pr. e-mail til privacy@marleyspoon.de eller direkte til vores databeskyttelsesansvarlige. Desuden har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed i tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsen.

Oplysninger om den særlige indsigelsesret

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der bl.a. foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR. Vi stopper behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis du ønsker at udøve din ret til at gøre indsigelse, skal du blot sende en e-mail til privacy@marleyspoon.de.